Archive for the ‘Persberichten’ Category

WinRAR 6.10

WinRAR 6.10 1. WinRAR kan de inhoud van .zst en .zipx-archieven uitpakken die gebruik maken van het Zstandard-algoritme. 2. Ondersteuning toegevoegd voor de contextmenu’s van Verkenner in Windows 11. Vanaf Wndows 11 kan een toepassing slechts een enkele opdracht of submenu op het hoogste niveau in het contextmenu van Verkenner. Indien ‘Trapsgewijze contextmenu’s’ in het […]

WinRAR 6.02

WinRAR 6.02 1. De ZIP-SFX-module weigert om SFX-opdracht te verwerken die zijn opgeslagen in het archiefcommentaar als dat commentaar zich bevindt na de digitale Authenticode-ondertekening. Dit wordt gedaan om mogelijk aanvallen te voorkomen door het opnemen van een ZIP-archief in de ondertekening zelf. We hadden al voorkomen dat de inhoud van zulke misvormde archieven kon […]

WinRAR 6.01

WinRAR 6.01 1. De sneltoets Ctrl-A selecteert de volledige tekst in het commentaarvenster van WinRAR. 2. Indien de schakeloptie ‘-idn’ bij het inpakken wordt gebruikt samen met ‘-t’ of ‘-df’ in de consoleversie van RAR, dan worden de berichten “Verwijderen van ” en “Testen van ” uitgeschakeld. Dit zijn berichten die normaal worden gegeven door […]

WinRAR 6.00

WinRAR 6.00 1. De opties “Negeren” en “Alles negeren” zijn toegevoegd aan de leesfoutmelding. “Negeren” maakt het mogelijk om door te gaan met verwerking van alleen het al gelezen bestandsdeel en “Alles negeren” doet dit voor alle toekomstige leesfouten. Bijvoorbeeld, als u een bestand inpakt waarvan een deel ervan vergrendeld is door een ander proces, […]

WinRAR 5.91

WinRAR 5.91 1. Dialoogvensters worden gecentreerd t.o.v. het WinRAR-venster, zoals in WinRAR 5.80, en niet t.o.v. het volledige scherm, zoals in WinRAR 5.90. 2. Als een ingepakt bestand wordt bewerkt via externe software, dan worden aanvullende maatregelen genomen om de kans te verminderen op verstoring met de externe editor en om de kans te verminderen […]

WinRAR 5.90

WinRAR 5.90 1. De inpaksnelheid van RAR is verbeterd voor CPU’s met 16 of meer kernen. 2. De inpakmethode ‘Snelste’ (opdrachtregelequivalent ‘-m1’) geeft normaliter een hogere compressieverhouding voor sterk in te pakken gegevenssoorten bij het maken van RAR5-archieven. 3. Het maximumaantal te gebruikem threads is verhoogd van 32 naar 64. De opdrachtregelschakeloptie ‘-mt’ accepteert waarden […]

WinRAR 5.80

WinRAR 5.80 1. De optie “Laatste-toegangstijd bronbestanden behouden” op het tabblad “Tijd” van het inpakdialoogvenster maakt het mogelijk om de oorspronkelijke laatste-toegangstijd te behouden van in te pakken bestanden. 2. De opdrachtregelschakeloptie -tsp kan worden gebruikt om de oorspronkelijke laatste-toegangstijd van in te pakken bestanden te behouden. Deze kan worden gecombineerd met andere -ts-schakelopties, zoals: […]

WinRAR 5.71

WinRAR 5.71 1. Opdracht “Archieven omzetten”: a) verbeterde prestaties bij het verwerken van veel kleine archieven onder Windows 10; b) geheugenlekken opgelost die konden leiden tot excessief geheugengebruik bij het omzetten naar de ZIP-indeling. 2. Verwerking van ongeldige ZIP-archieven: a) de opdracht “Herstellen” vervangt ingepakte en uitgepakte bestandsgroottes die opgeslagen zijn in de lokale bestandskop […]

WinRAR 5.70

WinRAR 5.70 1. De optie “Te verwerken bestanden” op het tabblad “Tijd” van het inpakdialoogvenster maakt het mogelijk om bestanden te kiezen op basis van de wijzigings-, aanmaak- of laatste-toegangstijd. Voorheen was dit alleen mogelijk op wijzigingstijd. 2. De schakelopties “-ta”, “-tb”, “-tn” en “-to” op de opdrachtregel accepteren de achtervoegsels “m”, “c” en “a” […]

WinRAR 5.61

WinRAR 5.61 1. ​De uitpakoptie “Archief verwijderen” verwijdert alle volumes, zelfs als de gebruiker het uitpakken is begonnen met een later RAR-volume dan de eerste, waarbij het eerste volume aanwezig is en alle bestanden succesvol zijn uitgepakt. In zo’n situatie negeerden eerdere versie de optie “Archief verwijderen”, zelfs als WinRAR het eerste volume had gevonden […]