WinRAR 3.93

Versie 3.93

1. Fouten verbeterd:
a) In WinRAR 3.92 sloot de schakeloptie -xd:\pad\map ook mappen uit waarvan het pad niet overeenkomt met het pad opgegeven in de schakeloptie, maar waarvan wel alleen de mapnaam overeenkomt;
b) De schakelopties -y -or werkten niet goed samen. De schakeloptie -or werd niet gebruikt als -y ook voorkwam.

Versie 3.92

1. Indien u de WinRAR-opdracht start vanuit het contextmenu van Verkenner in een opstelling met meerdere monitoren, dan zal het opdrachtdialoogvenster weergegeven worden op dezelfde monitor als het contextmenu. In vorige versies werd het dialoogvenster altijd op de als primair ingestelde monitor weergegeven worden.

2. De contextmenu-opdracht van WinRAR genaamd “Inpakken en e-mailen…” voegt de archiefnaam toe aan de e-mailonderwerp. Eerdere versies lieten het onderwerp leeg.

3. In RAR 3.91 sloot de schakeloptie -x ook mappen uit indien het masker jokertekens bevatte en verder geen pad. Bijvoorbeeld, ‘-x*.’ sloot alle mappen uit zonder een extensie in de naam. Vanaf nu gebruikt de schakeloptie -x de RAR 3.80-aanpak voor maskers zonder pad, waardoor mappen alleen uitgesloten worden indien het masker geen jokertekens bevat en de mapnaam exact overeen laat komen.

4. Fouten opgelost:
a) WinRAR 3.91 gaf onterecht de foutmelding “Onverwacht einde van archief” bij het openen van een leeg ZIP-archief die eerder was aangemaakt met de contextmenuopdracht “Nieuw WinRAR ZIP-archief”.
b) Indien de optie “Archief verwijderen” ingeschakeld stond bij het uitpakken van meerdere ZIP-archieven en indien een van deze beschadigd was, werd alle archieven na een beschadigd archief niet verwijderd, zelfs als ze wel zonder problemen uitgepakt werden.
c) Indien een bestand voldeed aan twee verschillende maskers in RarFiles.lst, selecteerde WinRAR het laatste masker waaraan het voldeed. Normaalgesproken, als beide maskers geen onderdeel vormen van de andere, moet het eerste masker gekozen worden die voldoet.

Versie 3.91

1. Deze versie ondersteunt het uitpakken van 7-Zip-archieven gemaakt met het LZMA2-algoritme.

2. Een wachtwoord wordt vanaf heden slechts eenmalig gevraagd bij uitpakken vanuit het contextmenu van 7z-archieven met versleutelde bestandsnamen. WinRAR 3.90 vroeg tweemaal om het wachtwoord.

3. Deze versie ondersteunt het uitpakken van .tar.bz2-archieven die bestaan uit meerdere kleinere bz2-stromen die zijn samengevoegd. Eerdere versies pakten alleen het eerste geneste bz2-stroom uit in zulke samengestelde archieven.

4. WinRAR geeft de CRC32-waarde weer van bestanden in normale .gz-archieven (niet .tar.gz-archieven). Eerdere versies lieten dit veld leeg voor GZIP-bestanden.

5. Fouten verbeterd:
a) WinRAR 3.90 gaf de knop “Opslaan” weer in plaats van “Openen” of “OK” in het dialoogvenster “Archief zoeken” (bereikbaar via de opdracht “Archief openen” in het menu “Bestand” en daarna de opdracht “Bladeren…” in het dialoogvenster “Archiefnaam en -parameters”);
b) WinRAR gaf mogelijk verkeerde bestandsnamen weer tijdens het bladeren door foutieve ZIP-archieven;
c) WinRAR 3.90 was niet in staat om LZH-archieven met het “-lh7-“-algoritme uit te pakken;
d) WinRAR 3.90 was niet altijd in staat om een deel van bestanden te verwijderen na het archiveren als de optie “Verwijderen naar prullenbak” was ingeschakeld. Deze fout deed zich voor in Windows XP, maar niet in Windows Vista en Windows 7;
e) Bij het uitpakken van een ISO-bestanden door middel van de WinRAR-opdracht “Bestanden uitpakken…” vanuit het contextmenu van Windows Verkenner was het mogelijk dat WinRAR dezelfde gearchiveerde bestanden tweemaal ging uitpakken tijdens dezelfde handeling. Hierdoor werd er gevraagd om bestanden te overschrijven op het moment dat de bestanden voor de tweede keer werden uitgepakt;
f) Bij het hexadecimaal zoeken in de opdracht “Zoeken” van WinRAR 3.90 en de opdracht “ih” in de console-RAR gaf geen resultaten terug indien de eerste byte in de zoektekst een waarde had groter dan 127.