WinRAR 5.91

WinRAR 5.91

1. Dialoogvensters worden gecentreerd t.o.v. het WinRAR-venster, zoals in WinRAR 5.80, en niet t.o.v. het volledige scherm, zoals in WinRAR 5.90.

2. Als een ingepakt bestand wordt bewerkt via externe software, dan worden aanvullende maatregelen genomen om de kans te verminderen op verstoring met de externe editor en om de kans te verminderen dat tijdelijke bestanden van de externe editor worden geopend terwijl deze ze nog nodig heeft.

3. Het veld “Uit te pakken versie” in de archiefeigenschappen geopend vanuit het contextmenu van Windows Verkenner biedt aanvullende gegevens over de ZIP-compressie- en -versleutelingsalgoritmes, zoals LZMA en AES. Deze gegevens waren al beschikbaar via de WinRAR-opdracht “Info”, maar ontbrak in de archiefinformatie toegankelijk vanuit Windows Verkenner.

4. De besturingssysteemsoorten “MS DOS” en “Unix” worden herkend en opgenomen voor LZH-archieven met de opdracht “Info”. Eerder kende het veld “Oorspronkelijk OS” altijd de waarde “Onbekend” voor de LZH-archiefindeling.

5. Bestanden gemaakt met een externe editor en die overeenkomen met filters opgegeven in “Instellingen” > “Viewer” > “Wijzigingen negeren voor” worden nooit toegevoegd aan een archief. Eerder voegde WinRAR deze toch toe als een van de gemaakte of gewijzigde bestanden niet overeenkwam met deze filters.

6. Fouten verbeterd:

a) er werden lege bestandsnamen weergegeven binnen een aantal Unix-LZH-archieven;

b) WinRAR was niet in staat om meer dan 999 7z-volumes in een enkele reeks te verwerken;

c) indien de gebruiker een verzoek van Gebruikersaccountbeheer annuleerde na het wijzigen van de optie “WinRAR in Windows-shell integreren”, dan werd de nieuwe stand van deze optie weergegeven in het dialoogvenster “Instellingen”, ondanks dat de werkelijke stand van de shellintegratie ongewijzigd bleef;

d) de grootte van het hoofdvenster kon te klein zijn wanneer WinRAR voor het eerst werd opgestart na een schone installatie waarbij geen eerdere WinRAR-versies aanwezig waren;

e) WinRAR reageerde mogelijk niet na het bewerken van een ingepakt bestand met externe software in Windows 10 versie 2004.