WinRAR 6.01

WinRAR 6.01

1. De sneltoets Ctrl-A selecteert de volledige tekst in het commentaarvenster van WinRAR.

2. Indien de schakeloptie ‘-idn’ bij het inpakken wordt gebruikt samen met ‘-t’ of ‘-df’ in de consoleversie van RAR, dan worden de berichten “Verwijderen van ” en “Testen van ” uitgeschakeld. Dit zijn berichten die normaal worden gegeven door deze schakelopties.
Tevens schakelt ‘-idn’ berichten uit over het aanmaken van mappen bij het uitpakken van een bestand naar een niet-bestaande map.

3. De SFX-modules van WinRAR en ZIP weigeren om de inhoud van zelfuitpakkende ZIP-archieven uit te pakken als de centrale ZIP-directory zich bevindt na het begin van de digitale ondertekening van Authenticode. Dit is zo gedaan om mogelijk aanvallen te voorkomen als gevolg van het opnemen van het ZIP-bestand in de inhoud van de ondertekening.

4. Fouten opgelost:
a) De opdracht “Archief omzetten” zette mogelijk onjuist Unicode-commentaar om in RAR-archieven.
b) Indien twee archief-informatievensters waren geopend vanuit het Verkenner-contextmenu, dan gaf de compressieverhoudingsbalk in het eerste venster foutief een waarde tonen voor het tweede archief.
De verhouding en andere tekstuele gegevens aan de rechterkant van het venster werden niet beïnvloed hierdoor. Enkel de verticale balk aan de linkerkant kon mogelijk bijgewerkt worden naar een verkeerde waarde;
c) Indien de optie “Wacht als andere WinRAR-instanties actief zijn” ingeschakeld was in het uitpakdialoogvenster, dan werd tijdens het wachten de titel van het voortgangsvenster van de opdracht niet ingesteld op “Wachten op andere WinRAR-instantie”;
d) Bij het uitpakken van een symlink overschreven eerdere versie niet bestaande symlinks, zelfs niet als de gebruiker hier om verzocht bij de vraag om te schrijven