WinRAR 6.11

WinRAR 6.11

1. Ondersteuning toegevoegd voor gz-archieven met grote hoeveelheden archiefcommentaar. Voorheen mislukte het uitpakken van gz-archieven als de commentaargrootte de 16 KB overschrijdt.

2. Archiefcommentaar in gz-archeiven worden weergegeven in het commentaarvenster en wordt herkend door de opdracht “Informatie weergeven”. Grote hoeveelheden commentaar worden gedeeltelijk weergegeven.
Eerdere versies gaven Gzip-commentaar niet weer.

3. Gereserveerde apparaatnamen gevolgd door een bestandsextensie, zoals “aux.txt”, worden uitgepakt zoals verwacht in Windows 11 zelfs zonder dat de optie “Potentieel incompatibele namen toestaan” ingeschakeld is of de opdrachtregel-schakeloptie “-oni” gebruikt wordt. In tegenstelling tot eerdere Windows-versies behandelt Windows 11 dergelijke namen als gebruikelijke bestanden.
Om apparaatnamen zonder extensie uit te pakken, zoals “aux”, zijn deze opties nog wel steeds vereist, onafhankelijk van de Windows-versie.

4. De schakeloptie “-mes” kan ook worden gebruikt om de vraag om een wachtwoord te onderdrukken en de handeling af te breken bij het toevoegen van bestanden aan een versleuteld compact archief.

5. Aanvullende maatregelen zijn ingevoerd om te voorkomen dat onveilige koppelingen worden uitgepakt.

6. Opgeloste fouten:
a) als een wachtwoord langer dan 127 tekens werd ingevoerd bij het uitpakken van een versleuteld archief met de console-RAR, dan werd tekst na het 127e teken mogelijk foutief herkend als gebruikersinvoer door diverse opvolgende
vragen;
b) mogelijk werd de verkeerde tijd van ingepakte bestanden weergegeven bij de vraag om te overschrijven, als zo’n bestand werd uitgepakt in een zip-archief. Dit kwam voor indien zo’n archief aanvullende bestandstijden bevatte en was gemaakt in een andere tijdzone. Het had geen invloed op de werkelijke bestandstijd, welke correct werd ingesteld bij het uitpakken.